ปิดยาวๆ ร้านเหล้า

ตอนนี้ปิดแล้วนะครับ กำลังแสวงหาที่เปิดใหม่

ขอบคุณครับ